„Пресечна точка”: За борбата с COVID и демографската криза