Зрители на Нова помогнаха на млада майка да живее

Незабравка отпътува за лечение в Истанбул