Откриване и реч на г-жа Иванова и г-н Търновалийски

31-05-2014г. Международен панаир Пловдив зала България - бал на випуските на НТГ

ntgtv