Седем професии, в които машините ще изместят хората. Началото на света на роботите е сега!

В развитите държави, шансът да бъдете изместен от робот на работа
постоянно нараства. Изследване сочи, че близо 47% от работните места
в САЩ, могат да бъдат автоматизирани през следващите 20 години!

7-те НАЙ