Стефан Топуров - първият човек в света вдигнал три пъти колкото собственото си тегло

Москва, 1983година, 19-годишният Стефан Топуров става първият човек в света вдигнал три пъти колкото собственото си тегло(60кг - 180кг)...

ptopurov