Стартъп във Великобритания разработи ръкавица за хора с Паркинсон

Стартъп във Великобритания разработи ръкавица за хора с Паркинсон

Nova News