Серия от протести в страната: Кабинетът с пакет антикризисни мерки

Твоят ден