Писателката Диана Петрова за еротичната си книга "Лилит"