Половината от хотелите ще оставят настените при тях бежанци

Новините на NOVA