#InfluenceMe с Ева: Epic Bath Guy [EPISODE 05/SEASON 02]​

#InfluenceMe с Ева: Epic Bath Guy [EPISODE 05/SEASON 02]​
Радо Кузманов разкрива тайната на неговата популярност - по халат и с тематични табели с интересни послания