Същинската операция по разтоварването на „Вера Су” все още не е започнала

Същинската операция по разтоварването на „Вера Су” все още не е започнала