Костадинов: Ще внесем предложение за задължително броене на хартиените отрязъци от машината

Костадинов: Ще внесем предложение за задължително броене на хартиените отрязъци от машината

Nova News