Президентът свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

Президентът свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

Nova News