Bullet - Ветеран

всяка приликата с реални имена и събития е случайна...
mix и обработка Боги Палермо.

bullet_official