Освобождението от османско иго и митовете на българската история

текст-«Не нам, не нам, а имени Твоему» от Георги Тодоров,свалено от http://www.pravoslavie.domainbg.com/20/todorovg_nenam.html

bulgaran4o