Кой е най-апокалиптичният блок в света?

В него са живели 30 хиляди души, а в мазето е имало кланица