Експерт: Още миналата година са констатирани нередности в дома за стари хора във Варна