В обектива: Седмица на модата в Лима, Перу

TV Evropa