Антихристката Сила Разкрита

Древна тайна, Звярът от Откровение, Малкият рог от Даниил...
История и пророчество се съединяват, за да разкрият... АНТИХРИСТЪТ
Документална поредица: ТАЙНИТЕ ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

stenli_