Свидетелство за Божията любов

Какво значи да си специален за Бог и да си част от Него.

ivson