БЛИЗО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ /част 13/. Горна Росица, община Севлиево

08.07.2021 г.
Разходка до Горна Росица.

gwlahliev