/целия Албум На Cd /-никой Не Спи/'nessun Dorma'-деян Неделчев-bg Company-2008

НИКОЙнЕсПИ,ОТлЮБОВзЕМЯТАсЕвЪРТИ,СдЪХщЕтЕ СТОПЯ,ДЕНиНОЩ,СЪН/анг.в./,ВСЕоЩЕтЕ оБИЧАМ,ВрЯЗКАТАсВЕТЛИНАнАдЕНЯ,ПРИК.сВЯТ,СЛ.лЮБОВ/анг.в./,ОБИЧ,НАПОСЛЕДЪК,КЪДЕоТИВАТдУМИТЕ,ЛЮБОВТАнИ,ДАоБГЪРНЕМсВЕТА,ПЕСЕНзАдЕЛФИНЧЕТО,СЪВСЕМсАМ/англ.в./,ПРЕДИнАЧАЛОТО,НОСТАЛГ

deyanangel