В „Моята новина”: Контрольори жертва на агресивни пътници

Ще се увеличат ли гратисчиите след поскъпването на билетчето?