= Тандем на пътя - 2 -( D. P. V. H. ) =

Втори епизод. :)

FFSetto