Как е създадена песента "Батальонът се строява за последен път"?

Как е създадена песента "Батальонът се строява за последен път"?