Какви капани и тактики използваме за свалките?

Разговор за новото парче „Хей мами” на Алек Сандър и Атанас Колев