Проф. Бозуков: За две седмици ще забраним дейностите в пасища и ливади