Стефка Костадинова: Българите не сме отворени да казваме "здравей" - На кафе (17.05.2021)

Стефка Костадинова: Българите не сме отворени да казваме "здравей" - На кафе (17.05.2021)

На кафе