Бизнесът и изкуството се срещат в столичен подлез

Твоят ден