Писмо - Таня Матеева

Този стих още "пари"...
Благодаря на Таня Матеева за доверието и красотата, с която ни дарява.
Специален поздрав за И. С.

deia68