Народна певица в сблъсък с полицията

Какви са последствията?