Регалът е късносредновековен портативен клавирен инструмент, близък по устройство и със звучене, сходно със звука, произвеждан от езичковите тръби на органа. Има звуков платък и два вдухващи въздух меха, задвижвани ръчно.

vassilm