Божеството според Библията

Изминали са почти две хилядолетия от написването на Библията. Неусетно във времето хората са загубили истината за това, кой е Богът. Този кратък, основан на Библията клип е опит, истината да бъде възстановена.

stenli_