Добра инвестиция ли е златото по време на криза?

Още отпреди появата на писана история златото е ценен и много търсен благороден метал. В продължение на хиляди години хората гледат на него като на инвестиция и средство за съхранение на стойността. Разумно ли е да се инвестира в него по време на криза и висока инфлация? На тези въпроси отговори получихме от Борис Петров, финансов анализатор в Admirals.

Dividend.bg