„Тренд”: Ценовият скок е най-голямото предизвикателство пред новата власт