„Пресечна точка”: За протеста на превозвачите и парите ни

„Пресечна точка”: За протеста на превозвачите и парите ни