Грамадата Срещу Ренди Ортън - Survivor Series (2013)

Ами, сега ще се провери колко е тарикат.

nexus