VBox7 logo

Смях, араби тестват голямокалибрена пушка

2 624 14.04.2012 Инфо

Ако има хора желаещи да научат или да споделят нещо за оръжието: заповядайте в групата "Синове на оръжията" - нека да си помогнем взаимно с информация за иновации в оръжейните технологии. Да подобрим оръжейната си култура и да повишим знанията си за мерки