БЛИЗО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ /част 14/. Стоките, община Севлиево

09.07.2021 г.
Разходка до Стоките.

gwlahliev