Километрична опашка на "Дунав мост" при Русе

Каква е причината за струпването на камионите?

Nova News