Космонавтите, които видяха истинско НЛО

В едно от предишните видеа, стана ясно, че част от американските астронавти открито признават, че са виждали НЛО, и вярват, че извънземен разум наблюдава човечеството от много време.

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната