Три протеста зад сградата на Народното събрание

Три протеста зад сградата на Народното събрание