Ку-ку Презареждане Образуванието 2част Btv Action

Ку - Ку Презареждане Btv Action събота 13.30
Поради липса на алтернатива, екипът на предаването Ку-ку Презареждане реши да открие собствен университет. Историята на Първи селски университет (ПСУ) е кратка, защото финансиране за развитието му така и не се

kuku_reloading