Протестът на превозвачите продължава и на международния път Е 79

Твоят ден