Какви са очакванията към правителството, определено от президента?

Какви са очакванията към правителството, определено от президента?