Д-р Маджаров: Заповедта за мерките е една от най-либералните, които сме имали