Събота вечер .. (лиричен превод*) .. Янис Вардис

Vradi Sabatu.. Giannis Vardis..

mirnabg