Пътят на водата

София е на второ място за Западна и Източна Европа и на шесто място в
света по Индекс за оптимизиране на водата, изпреварвайки градове като
Лондон и Копенхаген. Това е резултатът от международното проучване на
Economist Impact, в което участват още 50 града от всички краища на
планетата. Констатациите в глобалното изследване на уважаваната група за
икономически анализи отразяват ежедневната оперативна дейност и
методичните инвестиции във ВиК инфраструктурата на столицата от
„Софийска вода“, като част от „Веолия“.Пътят на водата от
пречиствателната станция до домовете на столичани проследихме с камерата
на „ДИВИДЕНТ“.

Dividend.bg