ТЕСТ: Щеше ли да оцелееш, ако живееше през Средновековието?

14 153 10.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Тежко ранен си! Коя напитка ще използваш като антисептик?

Въпрос 2 / 5

В селото ти вече има болни от чума! От какво трябва да се пазиш?

Въпрос 3 / 5

Местният лекар ти е казал, че трябва да ти пусне кръв. Защо?

Въпрос 4 / 5

Човек от твоето село е клеветил друг. Какво ще последва според Крумовите закони?

Въпрос 5 / 5

Живееш в Средновековието! Кои са смъртните ти врагове?

Още от Quizz Box