ТЕСТ: Ще отговориш ли на въпросите от поправителната матура по философия?

6 189 15.08.2022

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Убеждение, според което няма абсолютно добро и зло, се нарича?

Въпрос 2 / 5

Чрез коя етическа категория се проявява свободата?

Въпрос 3 / 5

Кое НЕ е етическа категория?

Въпрос 4 / 5

Коя от посочените категории НЕ се отнася към правото?

Въпрос 5 / 5

Кой от изброените мислители принадлежи към Античната философия?

Още от Пробвай се